Zasady VII edycji konkursu

Treść: 

ZASADY KONKURSU:

1. Konto użytkownika na stronie konkursu zakłada NAUCZYCIEL. Po zalogowaniu się na swoje konto może on zgłosić dowolną ilość uczniów ze swojej szkoły.

2. Doświadczenia konkursowe pojawią się na stronie internetowej konkursu. Ich wykonanie nie jest obowiązkowe, lecz mogą okazać się istotne przy rozwiązywaniu testu finałowego.

3. Test finałowy odbędzie się na terenie każdej ze zgłoszonych szkół w poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00. Testy będą dostępne dla zarejestrowanych nauczycieli na stronie internetowej konkursu od godziny 6.00 rano. Testy będą rozesłane także za pomocą poczty elektronicznej. Testy oraz arkusze odpowiedzi są w formacie pdf. Format ten jest obsługiwany przez bezpłatny program Acrobat Reader. Testy, arkusze odpowiedzi, protokół oraz oświadczenia można drukować na jakimkolwiek rodzaju papieru formatu A4. Na arkuszach z testami podana jest grupa uczniów, do której ten test jest skierowany, a także ilość czasu przewidziana na jego rozwiązanie.

Test finałowy będzie polegał na rozwiązaniu zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. 40 do 50 % zadań będzie dotyczyło doświadczeń umieszczonych na stronie internetowej konkursu.

W zależności od grupy wiekowej test będzie składał się z:

  • 20 zadań dla szkół podstawowych, klasy I-III, czas trwania: 45 minut
  • 30 zadań dla szkół podstawowych, klasy IV-VI, czas trwania: 45 minut
  • 35 zadań dla szkół podstawowych, klasy VII-VIII, czas trwania: 60 minut
  • 45 zadań dla szkół średnich, czas trwania: 75 minut

4, W przypadku, gdy wśród finalistów znajdą się osoby z taką samą liczbą punktów, osoby te zostaną dodatkowo poproszone o wysłanie doświadczeń, na podstawie których zostanie podjęta decyzja o wygranej.

5. Po zakończeniu testu nauczyciel zbiera wszystkie arkusze odpowiedzi. Wraz z podpisanym i podbitym pieczątką szkoły protokołem oraz oświadczeniami o danych osobowych wkłada do koperty (w razie niedostarczenia przez uczniów oświadczeń o danych osobowych, można je dosłać później, lecz dotyczy to wyłącznie oświadczeń). Materiały w kopercie bardzo proszę wysłać na adres:

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Orla 171

30-244 Kraków

z dopiskiem „Astrolabium”

6. Odpowiedzi muszą być wysłane w dniu konkursu, czyli 24 kwietnia 2023 roku. Liczy się data stempla pocztowego. Odpowiedzi przysłane po tym czasie, jak również odpowiedzi uczniów, którzy nie wpłacili opłaty za uczestnictwo, nie będą brane pod uwagę podczas oceny testów. Jeżeli z jakichkolwiek powodów godzina testu ulegnie zmianie, bardzo proszę o napisanie o tym w protokole z przebiegu konkursu.

7. Bardzo proszę sprawdzić, czy mają Państwo przyznany kod szkoły. Na karcie odpowiedzi należy także umieścić kod ucznia. Jeżeli nie mogą go Państwo znaleźć, lub mają Państwo jakiekolwiek inne pytania i wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt pod adresem: konkurs.astrolabium@gmail.com, z kopią na adres: astrolabium@oa.uj.edu.pl. Jeżeli w dniu testu będą mieli Państwo problemy, bardzo proszę dzwonić: Tel. 12 6238 620 637

 

 

 

Organizatorzy

Sponsorzy

Patroni medialni