Astronomiczny Obiekt Miesiąca OAUJ: Galaktyczne mergery

Organizatorzy

Sponsorzy

Patroni medialni